Oprava a úprava dokumentů

Všechny námi vyprodukované texty automaticky procházejí korekturou a jsou upraveny do adekvátní formální podoby. Tuto službu nabízíme i samostatně pro Vaše vlastní texty. Provedeme precizní jazykovou a stylistickou korekturu libovolného textu v češtině nebo angličtině a upravíme Váš dokument do finální reprezentativní formy.

Pomůžeme Vám s doladěním profesního životopisu, vypilováním odborného článku či kontrolou textů Vašich webových stránek. Specializujeme se na vědecké publikace, včetně úpravy bibliografie dle Vámi zvoleného citačního stylu. Rovněž důsledně ověříme faktografickou správnost Vašeho textu a na přání provedeme kontrolu na plagiátorství.

 

Ceník

Cena Typ Služba
50,- Kč / 1 NS Text Jazyková a stylistická korektura, faktografická kontrola, kontrola jednotnosti stylu, formální úprava dokumentu, dle přání kontrola na plagiátorství
150,- Kč / 1 NS  Bibliografie Faktografická kontrola údajů a formální úprava bibliografie dle zvolené citační normy (ISO, Chicago, MLA aj.)

 

1 NS = 1.800 znaků včetně mezer

 

Sleva 10% z celkové částky při rozsahu 30 a více stran, sleva 20% při rozsahu 60 a více stran, sleva 30% při rozsahu 90 a více stran.

 

Dodání v nejbližším možném termínu bez expresních příplatků.