Texty na zakázku

Tato služba je určená zejména pro podnikatele, kteří chtějí efektivně šířit povědomí o svých produktech a službách. Napíšeme atraktivní článek o tom, co děláte, aniž by čtenář měl pocit, že se mu vnucuje reklama. Vy zadáte téma, my připravíme text. Sami si zvolíte, do jaké míry se budete na celém procesu podílet.

Nechejte vše na nás a my vyhledáme potřebné informace a dodáme publicistický článek včetně ilustračních fotografií, případně dalších doprovodných materiálů vhodných pro dané téma. Pokud už máte vlastní podkladové textové a/nebo obrazové materiály, můžeme na Vaše přání vycházet z nich.

Zadání reklamních textů je ideální kombinovat s jejich následným šířením na sociálních sítích. Ať už si obsah necháte vytvořit námi nebo dodáte obsah vlastní, navrhneme a implementujeme strategii užívání sociálních médií v souladu s potřebami Vaší firmy. Více o našich webových službách zjistíte v příslušné sekci.

 

Kompletní varianta

Vy zadáte téma a my:

  • vyhledáme informace
  • napíšeme článek
  • provedeme korektury
  • dodáme ilustrační materiály
  • upravíme do finální podoby

 

Cena kompletní varianty 500,- Kč / 1 NS

 

1 NS = 1.800 znaků včetně mezer

 

Úsporná varianta

Vy zadáte téma, dodáte podkladové texty a vizuální materiály a my:

  • napíšeme článek
  • provedeme korektury
  • upravíme do finální podoby

 

Cena úsporné varianty 300,- Kč / 1 NS

 

1 NS = 1.800 znaků včetně mezer